X
GO

شركت آکادمی توف ایران - آلمان

معرفی

گروه توف نورد ایران (TUV Nord Iran) فعاليت های خود را با نام ار و توف ایران (RWTUV Iran) از اردیبهشت 1377 در ایران آغاز نمود و بر اساس توانمندی ها و صلاحيت های تخصصی موجود در اين شركت و ساير اعضای گروه توف نورد، خدمات خود را در هفت واحد كسب و كار (Business Unit) مستقل، در دو شخصيت حقوقی، سازماندهی و ارائه می نمايد. شخصيت‌های حقوقی اشاره شده عبارتند از:

 • شرکت مشارکتی توف نورد ایران كه با مشاركت شركت توف نورد بین الملل و طرف ايراني مطابق با ضوابط جمهوری اسلامي ايران در تهران در سال 1378 به ثبت رسيده است.
 • شركت آکادمی توف ایران - آلمان كه به عنوان يك شركت وابسته متعلق به شرکت توف نورد ایران بوده و مطابق با ضوابط جمهوری اسلامي ايران در تهران در سال 1381 به ثبت رسيده است.

 

گروه توف نورد (TUV Nord Holding)

"توف" نامی آشنا در صنعت و تجارت بین المللی است که خلاصه شده عبارت " Technischer Uberwachungs-Verein" به معنی "اتحاديه بازرسي و پايش فني" است. نماد تجاری TUV يك نماد ثبت شده بين المللي است و فقط شركت هايی اجازه استفاده از این نام را دارند كه مطابق با ضوابط اتحاديه توف های آلمان (Verein Deutscher TUV) حداقل 25 درصد سهام آنها متعلق به یکی از توف های ثبت شده در آلمان باشد. در اواخر قرن نوزده ميلادی و در مسير صنعتی شدن كشور آلمان، سازمان‌هایی در فدرال‌ها و يا مناطق متفاوت اين كشور به منظور کنترل و تضمين كيفيت محصولات صنعتی و پايش در زمينه‌های مختلف فنی تشکیل شدند.

پديد آمدن اين سازمان ها بر پايه بكارگيری دانش و تخصص موجود در صنايع و ايجاد ساختارهای معين به منظور بازرسی و پايش به صورت شخص ثالث و بی طرف بوده است. سازمان هایی كه با عنوان توف در ایالت های مختلف آلمان به وجود آمده اند،‌ با پيشوند يا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان نام گذاری شده و به صورت شخصيت های مستقل حقوقی در مناطق مختلف آلمان ثبت شده‌اند. سازمان های توف با تشكيل گروه هاي كاری معین با ذکر دقیق پيشوند يا پسوند هولدينگ های بین المللی با رعایت ضوابط بهره گیری از آرم ثبت شده بین المللی توف عمل می نمایند.

 


نماد تجاری (Logo) شركت آکادمی توف ایران - آلمان

 

فهرست خدمات

گروه های آموزشی

 • کیفیت
 • محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
 • ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 • انرژی
 • حمل و نقل
 • غذایی و منابع زیستی
 • فناوری اطلاعات
 • نظام های اعتباربخش
 • مهندسی، فنی و بازرسی
 • بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی
 • عمومی مدیریت و تعالی
 • عمومی سیستم مدیریت

 

انواع خدمات آموزشی

 • خدمات آموزشی در محل
 • خدمات آموزشی عمومی
 • خدمات آموزشی مجازی
 • خدمات آموزشی پودمانی
 • خدمات تایید صلاحیت حرفه ای بر ساس بسته های آموزشی
 • خدمات برگزاری سمینار، میزگرد و همایش های تخصصی
 • خدمات برگزاری تورهای ارتقای دانش و توانمندسازی فردی

 

ارزیابی و صدور گواهینامه

 • استانداردهای عمومی سیستم مدیریت
 • استانداردهای سیستم مدیریت صنفی/ تخصصی
 • استانداردهای پشتیبان/ راهنمای سیستم مدیریت
 • ارزیابی و تایید صلاحیت افراد
 • ممیزی/ ارزیابی شخص دوم
 • ممیزی استانداردهای حوزه خدمات

 

انتشارات

 • کتابچه استاندارد ISO 9001: 2008
 • کتابچه استاندارد ISO 9000: 2005
 • کتابچه استاندارد ISO 14001: 2004
 • کتابچه استاندارد OHSAS 18001: 2007
 • کتابچه استاندارد ISO 9004: 2009
 • کتابچه استاندارد ISO 27001: 2005
 • کتابچه استاندارد ISO 22000: 2005
 • کتابچه استاندارد EN 16001:2009
 • کتاب استاندارد ISO 50001:2011

 

 

راه های ارتباط

نشانی : تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان فیروزه، شماره 22، ساختمان فیروزه، طبقه ششم، واحد 4 - کد پستی 1553813248
شماره تماس : 42748101 و 88538720 - 021
شماره دورنگار : 88538727 - 021
پست الکترونیک : Academy@TUVNordIran.com
پایگاه اینترنتی : www.TUVAcademy.ir

 

مراجع

 1. پایگاه اینترنتی شركت آکادمی توف ایران - آلمان