X
GO

انجمن علمی آموزش مهندسی ایران - ISEE

معرفی

نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی در حوزه هاي مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران از سال 1378 با توجه به برنامه های گروه علوم مهندسی و احساس ضرورت در تغییر و تحول در آموزش مهندسی و کافی نبودن بحث آموزش مهندسی در دانشگاه ها، اقدام به انتشار فصلنامه آموزش مهندسی ایران نمود. همزمان با انتشار مجله تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، متقاضی تشكيل انجمن آموزش مهندسی شدند و در همین راستا بحث تشکیل انجمن آموزش مهندسی از طریق شورای گروه علوم مهندسی پیشنهاد شد.

جلسه تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران (Iranian Society of Engineering Education - ISEE) بنا به دعوت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و با همفکری تعدادی از انجمن های مهندسی و معاونین آموزشی چند دانشگاه صنعتی کشور درباره چگونگی تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران (ISEE) و انتخاب اعضای هیأت مؤسس انجمن برای تهیه اساسنامه و پیگیری سایر اقدامات در تاريخ 1386/08/23 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران تشکیل شد و افراد ذیل به عنوان مؤسس پیشنهاد و تأیید شدند :

 • دکتر حسن غفوری فرد
 • دکتر پرویز جبه دار
 • دکتر مهدی بهادری نژاد
 • دکتر محمود یعقوبی
 • دکتر حسین معماریان
 • مهندس غفاری
 • دکتر پرویز دوامی
 • دکتر جلال حجازی
 • دکتر سعید سهراب پور
 • دکتر مرتضی سهرابی

تقاضای تأسیس انجمن براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراه با کلیه مدارک اعضای هیأت مؤسس و فرم های مربوطه جهت طرح در کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1386/12/25 ارسال شد و در نهايت در جلسه مورخ 1388/02/02 کمیسیون انجمن های علمی ایران با تأسیس انجمن برای مدت چهار سال موافقت گردید. پس از آن برای برگزاری اولين جلسه مجمع عمومي انجمن اطلاع رسانی و فراخوان انجام گرفت و در تاریخ 1388/04/06 در روزنامه اطلاعات تقاضای عضویت در انجمن به شکل رسمی چاپ شد.

اولین جلسه مجمع عمومي انجمن آموزش مهندسی ایران (ISEE) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان در تاريخ 1388/07/08 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، اعضای اصلی هيأت مديره به ترتيب آراء آقايان دكتر جبه دارمارالانی، دكتر يعقوبی، دكتر نيلی احمدآبادی، دكتر معماريان، دكتر دوامی، دكتر سعيد سهراب پور و دكتر شكرچی زاده و اعضای علی البدل هيأت مديره آقايان دكتر كمره ای و دكتر مقداری انتخاب گرديدند. همچنين آقايان دكتر موسوی مشهدی و دكتر توحيدی نيز به عنوان بازرسان اصلی و آقای دكتر سلطانيان زاده به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

اولين جلسه هيأت مديره انجمن آموزش مهندسی ايران (ISEE) در تاريخ 1388/07/23 در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران برگزار گرديد كه در آن اعضای هيأت رئيسه به شرح زير انتخاب شدند :

 • دكتر پرويزجبه دارمارالانی به عنوان رئيس هيأت مديره
 • دكتر محمود يعقوبی به عنوان نايب رئيس
 • دكتر محمد شكرچی زاده به عنوان خزانه دار
   

نماد تجاری (Logo) انجمن آموزش مهندسی ایران (ISEE)

 

وظايف انجمن

انجمن آموزش مهندسی ایران (ISEE) به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی آموزش مهندسی در ایران و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف مهندسی و یا رشته های مرتبط تشکیل شده است. در این راستا وظایف انجمن به قرار ذیل است :

 • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم آموزش  مهندسی سر و کار دارند.
 • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه / ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در عرصه آموزش مهندسی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
 • برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • انتشار کتب و نشریات علمی

 

دریافت راهنما

راهنمای انجمن آموزش مهندسی ایران (ISEE) با استفاده از پیوند ذیل قابل دریافت است :

( راهنمای انجمن آموزش مهندسی ایران )

 

راه های ارتباط

نشانی : تهران، خيابان طالقانی (بين وصال و قدس)، پلاك 429، واحد1 - کد پستی 1417713763
شماره تماس : 88992215 - 021
شماره دورنگار : 88953188 - 021
پست الکترونيک : ISEE@ISEE.ir
پایگاه اینترنتی : www.ISEE.ir

 

مراجع

 1. دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ایران - ISEE
 2. پایگاه اینترنتی انجمن آموزش مهندسی ایران - ISEE