X
GO

انجمن علمی بازرسی غیرمخرب ایران - IRNDT

معرفی

طی دو دهه گذشته همراه با گسترش دانش مهندسی و رشد سریع صنایع زیر بنایی در کشور، علم و فناوری آزمون‌هاي غیرمخرب (NDT) نیز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است. در اوایل دهه هشتاد خورشیدی انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب (IRSNT) تاسیس شد که قدم مهمی در توسعه و هماهنگی فعالان اجرایی این رشته بود. هرچند که ایجاد انجمن مستقل علمی آزمون‌هاي غیرمخرب (NDT) طي سال‌های طولانی مورد توجه و پیگیری متخصصان این حوزه بود، ولی عزم جدی پس از برگزاری دو کنفرانس بزرگ بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب در سال‌های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ به ترتیب توسط دانشگاه‌های تربیت مدرس و خواجه نصیرالدین طوسی شكل گرفت. پس از کنفرانس دوم فقدان انجمنی که متولی برگزاری مستمر و حرفه‌ای چنین کنفرانس هايی باشد و بتواند دامنه آن را به سطوح منطقه ای و بین المللی ارتقا دهد، محسوس می نمود. به این دليل پیشکسوتان این رشته تصمیم گرفتند تا پيش از برگزاری کنفرانس بعدی، انجمن مستقل علمی آزمون‌های غیرمخرب (NDT) را شكل دهند.

متعاقب اين تصميم، با كمك انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب (IRSNT) در زمستان ١٣٨٨، همایش بزرگی با حضور کارشناسان با تجربه این رشته برگزار شد. در این گردهمایی ضمن تاکید بر تشکیل انجمن، با انجام رایگيری گروهی متشكل از هفت نفر، جهت انجام امور و پی گیری های مربوط به تاسیس انجمن انتخاب شدند. با تلاش های اين گروه و با همکاری و مساعدت شماری دیگر از متخصصان و علاقمندان این رشته، هیات موسس ده نفره مطابق با آیین نامه وزرات علوم، تحقيقات و فناوری تشکیل و اين هيات مراحل تاسیس انجمن را با جدیت بيشتري پی گیری نمود. سرانجام در اردیبهشت ١٣٩١ کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موافقت خود را با تاسیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران (IRNDT) اعلام نمود. اولین مجمع عمومی انجمن با شرکت بیش از يكصد و پنجاه نفر از اعضا در مهرماه ١٣٩١ در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست اولين هیات مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند. در دي‌ماه ١٣٩١ مجوز رسمی فعالیت انجمن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری صادر و در فروردین‌ماه ١٣٩٢ مراحل ثبت رسمی انجمن در اداره ثبت شرکت ها به انجام رسید.

 

نماد تجاری (Logo) انجمن بازرسی غیرمخرب ایران (IRNDT)

 

اهداف

انجمن بازرسی غيرمخرب ايران (Iranian Society for Nondestructive Testing - IRNDT) يك موسسه غيرانتفاعی تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است كه هدف اصلی آن ارتقای سطح زندگی جامعه با افزايش ايمنی و جلوگيری از خطرات قابل پيشگيری است که با تلاش جهت پيشبرد آموزش، پژوهش، به كارگيری، توسعه و كاربرد آزمون‌های غیرمخرب (NDT) در سطح كشور دنبال می شود. جهت دستيابي به اهداف انجمن، فعاليت‌های زير مد نظر قرار خواهد گرفت :

 • معرفی دانش و فناوری آزمون‌های غيرمخرب (NDT) و شناساندن جایگاه و اهمیت آن به جامعه علمی و صنعتی کشور
 • برگزاری سمینار، کنفرانس‌، نمایشگاه‌ و كارگاه‌های آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی
 • ایجاد بانک جامع اطلاعاتی آزمون‌های غيرمخرب (NDT)
 • کمک به گسترش و ارتقای آموزش آزمون‌های غيرمخرب (NDT) و تدوین استانداردهای لازم برای ارزیابی و تایید صلاحیت و رتبه‌بندی مؤسسات آموزشی
 • مرکزیت بخشیدن به امر تایید صلاحیت و صدورگواهینامه کارکنان مطابق استانداردهای بین المللی با تاسیس مرکز اخذ آزمون، ارزیابی و تایید صلاحیت
 • تشویق و حمایت از پژوهش و نوآوری در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف انجمن
 • برگزاری مسابقات علمی و کاربردی در سطوح دانشگاهی و صنعتی و دانشجویی
 • عضویت در انجمن‌های بین المللی، همکاری با انجمن های مشابه در سایر کشورها و حضور فعال و مستمر در گردهمایی ها و کنفرانس های منطقه ای و بین المللی
 • همکاری با مؤسسات ملی و بین المللی تدوین استاندارد از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) و شرکت فعال در کمیته های مربوطه
 • همکاری با ارگان ها و سازمان های مسئول به ویژه سازمان نظام مهندسی کشور جهت تدوین مقررات و اجرای هرچه بهتر آزمون‌هاي غیرمخرب (NDT)
 • كمك به تألیف، تدوین و انتشار کتب، مراجع و مطالب آموزشی و انتشار خبرنامه، مجلات و نشریات علمی و کاربردی
 • انتخاب پژوهشگران و صنعتگران نمونه و تجلیل از آن‌ها

 

سازمان های همکار

 • سازمان استاندارد، به‌عنوان متولي انتشار استانداردهای ملی
 • سازمان انرژی اتمی،  به‌عنوان متولی نظارت برحسن اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه
 • وزارت علوم، به‌ عنوان متولی آموزش عالی در ايجاد رشته‌های دانشگاهی
 • وزارت صنايع، به‌عنوان متولی صنايع کشور در سياست‌گذاری و استفاده از فناوری
 • وزارت نفت، به‌عنوان يکی از مهم‌ترين کاربران آزمون های غیرمخرب (NDT)
 • سازمان هواپيمایی کشوری و شرکت‌های هواپيمایی، به‌عنوان يکی از مهم‌ترين کاربران آزمون های غیرمخرب (NDT)
 • وزارت نيرو، به‌عنوان يکی از مهم‌ترين کاربران آزمون های غیرمخرب (NDT)
 • وزارت کشور و شهرداری ها،  به‌ عنوان متولی ايمنی سازه‌های شهری
 • وزارت راه‌ و ترابری، به‌عنوان متولی ايمنی سازه‌های ارتباطی (پل‌ها، ريل‌ها و …)
 • وزارت مسكن، به‌ عنوان متولی مسكن كشور
 • سازمان نظام مهندسی، به‌ عنوان متولی ايمنی سازه‌های مسكونی

 

طرح ها و برنامه ها

طرح‌های کوتاه و ميان مدت

 • تأسيس انجمن و ايجاد ساختارهای تخصصي
 • ايجاد پرتال و خبرنامه، بانک اطلاعات تخصصی
 • تنظيم و برگزاری کنفرانس‌های علمی
 • ايجاد زيرساخت‌ها يا اصلاح زيرساخت‌های موجود جهت برقراری نظام صدور گواهی
 • برگزاری سمينارهای تخصصی در مراکز کاربردی
 • ساماندهی وضعيت آموزش آزمون های غیرمخرب (NDT)
 • برقراری نظام صدور گواهينامه
 • عضويت در سازمان‌های بين‌المللی
 • تنظيم تفاهم‌نامه و همکاری ارگان‌ها و انجمن‌های ذيربط

 

طرح‌های بلندمدت

 • ايجاد رشته‌های تخصصی در دانشگاه‌ها
 • افزايش سطح کيفی و بهره‌گيری از آخرين دست آوردهای علمی در مراکز صنعتی
 • بومیسازی فناوری و تجهيزات آزمون های غیرمخرب (NDT)
 • حضور در بازارهای منطقه‌ای و صدور خدمات
 • پايش برنامه‌های کوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بهينه‌سازی برنامه‌ها

 

منشور اخلاقی

این منشور اخلاقی مبنای تفکر درونی و رفتار بیرونی تمامی اعضای انجمن بازرسی غیرمخرب ایران (IRNDT) محسوب شده و هر عضو انجمن موظف به رعایت قوانین زیر می‌باشد:

 • همواره از حسن شهرت و اعتبار خوب انجمن و اساسنامه و آیین نامه‌های آن حمایت نموده و به عضویت در آن افتخار خواهد کرد.
 • از شرکت در هر مراوده‌ای که چهره مخدوشی از انجمن یا اعضای آن ارائه نماید، خودداری خواهد کرد.
 • تمامی فعالیت‌های خود را با صداقت کامل نسبت به همه دست‌اندرکاران مرتبط به کار و حرفه خود از جمله کارفرمایان، مشتریان، رقبا و همکاران انجام خواهد داد.
 • از ایجاد هرگونه لطمه مستقیم یا غیرمستقیم به شهرت حرفه‌ای، منافع مادی و معنوی و یا حرفه و شغل اعضای دیگر انجمن خودداری خواهد کرد.
 • در تبلیغ برای اهداف انجمن از طریق تبادل اطلاعات و تجارب تلاش خواهد کرد.
 • تبلیغ برای خود را تنها به صورت حرفه‌ای انجام خواهد داد و از هرگونه تبلیغ غیرحرفه‌ای و یا کاریابی با روش‌های نامتعارف اجتناب نموده و هرگونه پشتیبانی و حمایت نامناسب را رد خواهد کرد.
 • کلیه اطلاعات فنی و تجاری مربوط به کارفرماها و یا مشتریان را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها بدون کسب اجازه ازآنها خودداری خواهد کرد.
 • هرگونه ارتباط و یا وابستگی کاری را که تضاد منافع با کارفرما و یا مشتری ایجاد نماید به آنها اطلاع خواهد داد.
 • دستمزد مربوط به هر سرویس و کار خاص را چه به صورت مالی و یا به هر شکل دیگر فقط از یک منبع دریافت خواهد کرد مگر اینکه تمامی منابع ذینفع کاملا در جریان امر قرار داشته باشند.
 • از دریافت و پرداخت هرگونه رشوه به هر شکلی خودداری خواهد کرد.
 • تمامی فعالیت‌های مربوط به آزمون های غیرمخرب (NDT) را در بالاترین سطح استاندارد و کیفیت انجام خواهد داد و درحفاظت از جان، ایمنی و سلامتی همکاران خود و عموم مردم و همچنین حراست از محیط زیست نهایت تلاش خود را خواهد کرد.
 • برای کارکنان زیردست خود تشویق‌های مناسب و فرصت‌های کافی جهت پیشرفت و افزایش مهارت‌های شغلی فراهم خواهد نمود.
 • در گسترش دانش آزمون های غیرمخرب (NDT) از طریق تبادل اطلاعات با دیگران و همچنین با استفاده از تمامی وسایل ممکن و رسانه‌ها تلاش خواهد کرد.
 • از هرگونه رفتار و اظهارنظری که بیانگر هرگونه تبعیض به دلیل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، قومی، مذهبی، ملیتی و نظایرآن باشد، خودداری خواهد کرد.
 • همواره به خصوص در مصاحبه‌ها و نشر اخبار و تبلیغات و همچنین در ارائه راهنمایی و یا انتقاد اطلاعات صریح و موثق و قابل اعتماد ارائه خواهد نمود.
 • هرگونه تخلف اعضای دیگر انجمن از این منشور اخلاقی را به دبیرخانه انجمن گزارش خواهد نمود.
 •  

کمیته های تخصصی

 • شورای آموزش، پژوهش و استاندارد
 • شورای برگزاری کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها
 • شورای مدیریت امتحانات و صدور گواهینامه
 • شورای روابط عمومی و بین‌الملل
 • شورای اطلاعات، تبلیغات و انتشارات

 

عضویت

 • عضویت پیوسته

موسسان و تمامی افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی پزشکی، مکانیک، صنایع، ساخت و تولید، متالورژی، مواد، عمران، سازه، شیمی، پلیمر، برق و الکترونیک و یا رشته‌های علوم پایه‌ی فیزیک، شیمی، ریاضی، مدیریت و سایر رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. براساس تصويب هيات مديره، اعضای انجمن که دارای مدرک کارشناسی هستند می توانند با ارائه “گواهينامه سطح سه” و یا “گواهينامه سطح دو به همراه مداركي دال بر ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط” به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 

 • عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ١ شاغل باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

 

 • عضویت دانشجویی

تمامی دانشجویانی که در یکی از رشته‌های مذکور در بند ١ به تحصیل اشتغال دارند.

 

 • عضویت افتخاری

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های آزمون‌های غیرمخرب (NDT) حائز اهمیت خاص  باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

 

 • اعضای موسساتی

سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

 

تبصره 1 : افراد درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ١ می‌توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2 : اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

راه های ارتباط

نشانی : تهران، خیابان کریم خان ‌زند، نبش خیابان آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، دفتر انجمن های علمی وزارت علوم، طبقه دوم، اتاق ٢٢٧
شماره تماس : 81032225 - 021
شماره دورنگار : 88934105 - 021
پست الکترونیک : Info@IRNDT.org
پایگاه اینترنتی : www.IRNDT.org

 

مراجع

 1. پایگاه اینترنتی انجمن بازرسی غیرمخرب ایران - IRNDT