X
GO

نشریه علمی پژوهشی طب کار

معرفی

نشریه رسمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است که با همکاری انجمن علمی طب کار ایران منتشر می‌شود و طبق مجوز از کمیسیون نشریات کشور در تاریخ 16/2/1391 دارای رتبه علمی پژوهشی است. این نشریه که به شکل فصلی منتشر می گردد، دربرگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه تخصصی طب کار به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی پزشکان متخصص طب کار، پزشکان عمومی شاغل در واحدهای صنعتی و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای می‌باشد و مقالات اصیل پژوهشی (Original Article)، مروری (Review Article)، گزارش مورد (Case Report) را که در حیطه طب کار، سلامت شاغلین، بیماری‌های ناشی از کار، ارگونومی، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی صنعتی، بهداشت محیط کار، تهویه صنعتی، سم‌شناسی، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و روان شناسی صنعتی باشد، را می پذیرد.

 

نماد (Logo) نشریه علمی پژوهشی طب کار

 

مشخصات

دوره انتشار : فصلنامه
اعتبار : علمی - پژوهشی
زبان : فارسی و انگلیسی
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول : دکتر سید جلیل میرمحمدی
سردبیر : دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
معاون سردبیر : دکتر مهرداد مستغاثی

 

هیئت تحریریه

 • دکتر سیده نگار اسعدی
 • دکتر جمشید آیت اللهی
 • دکتر امید امینیان
 • دکتر ابوالفضل برخورداری
 • دکتر غلامرضا پوریعقوب
 • مهندس غلامحسین حلوانی
 • دکتر علی دهقان
 • دکتر فریده دهقانی
 • دکتر احسان رفیعی منش
 • دکتر محمد جواد زارع
 • دکتر محمدحسین داوری
 • دکتر مجاهده سلمانی
 • دکتر حمید رضا صابری
 • دکتر خسرو صادق‌نیت‌حقیقی
 • دکتر محمد صامت
 • دکتر سعید عتیقه چی
 • دکتر فاطمه عزالدینی
 • دکتر مرجان فیروزه
 • دکتر فریده گلبابایی
 • دکتر یاسر لبافی نژاد
 • دکتر زیبا لوک‌زاده
 • دکتر صابر محمدی
 • دکتر پروین منصوری
 • دکتر مهرداد مستغاثی
 • دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
 • دکتر سیدجلیل میرمحمدی
 • دکتر زهره یزدی

 

راه های ارتباط

نشانی : یزد، خیابان فرخی، بیارستان شهید رهنمون، کلینیک طب کار، مرکز تحقیقات بیماری های ناشی از صنعت، دفتر مجله طب کار - کدپستی 8913893111
شماره تماس : 36271339 و 33123071 - 035
شماره دورنگار : 36229194 - 035
پست الکترونیک : occmedj@ssu.ac.ir
پایگاه اینترنتی : www.tkj.ssu.ac.ir 

 

مراجع

 1. پایگاه اینترنتی نشریه علمی پژوهشی طب کار