X
GO

نشریه علمی پژوهشی مهندسی متالورژی و مواد

معرفی

نشریه دانشکده مهندسی پس از 21 سال چاپ در زمینه مهندسی به چهار نشریه تخصصی تفکیک گردید که نشریه متالورژی و مواد یکی از این چهار مورد می باشد. این نشریه پیرو مجوز نامه شماره 148423 مورخ 04/08/1390 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید. نشریه مهندسی متالورژی و مواد ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی متالورژی است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. هیأت تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که پیشتر در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و در صورت تأیید به چاپ می رسند.

 

نماد (Logo) دانشگاه فردوسی مشهد

 

مشخصات

دوره انتشار : دوفصلنامه
اعتبار : علمی - پژوهشی
زبان : فارسی و انگلیسی
صاحب امتیا ز : دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول : دکتر علی حائریان اردکانی
سردبیر : دکتر جلیل وحدتی خاکی

 

هیات تحریریه

 • دکتر جلیل وحدتی خاکی
 • دکتر رسول آذری خسروشاهی
 • دکتر رضا باقری
 • دکتر جعفر جوادپور
 • دکتر علی حائریان اردکانی
 • دکتر محسن حداد سبزوار
 • دکتر سید مجتبی زبرجد
 • دکتر سید عبدالکریم سجادی 
 • دکتر مهدی صالحی 
 • دکتر محمدرضا طرقی نژاد
 • دکتر حسین عربی
 • دکتر مهرداد کاشفی تربتی
 • دکتر علیرضا کیانی رشید
 • دکتر محمد مزینانی

 

راه های ارتباط

نشانی : مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، دفتر نشریه، صندوق پستی ۱۱۱۱-۹۱۷۷۵
شماره تماس : ۳۸۸۰۶۰۲۴ - 051
شماره دورنگار : ۳۸۷۶۳۳۰۱ - 051 
پست الکترونیک : ejour@um.ac.ir
پایگاه اینتنرتی : jmme.um.ac.ir

 

مراجع

 1. پایگاه اینترنتی نشریه علمی پژوهشی مهندسی متالورژی و مواد