X
GO

نشریه مکانیک سازه ها و شاره ها

معرفی

مجله مکانیک سازه ها و شاره ها آمادگی انتشار مقالات تخصصی در تمامی زمینه های مهندسی مکانیک و مباحث میان رشته ای مرتبط با این شاخه علمی را دارا است. لذا از تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین صنعت دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند. شایان ذکر است که این مجله دارای رویکرد یکسان در دعوت از تحقیقات دارای جنبه عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی است. همچنین امکان انتشار مقالات جدید در زمینه روش های عددی و تحلیلی (شامل هر دو دیدگاه معین و تصادفی) در مهندسی مکانیک فراهم شده است. در پایان خاطر نشان می شود که سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است.

 

مشخصات

مدیر مسئول : دکتر محمود نوروزی
سردبیر : دکتر محمود شریعتی

 

هیات تحریریه

 • دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم
 • دکتر حسن بصیرت تبریزی
 • دکتر محمود شریعتی
 • دکتر محمد حسین ابوالبشری
 • دکتر داود دومیری گنجی
 • دکتر محسن قاضی خانی
 • دکتر سید مهدی میرزابابائی
 • دکتر احمد باقری
 • دکتر محمدجواد مغربی
 • دکتر سید حجت هاشمی
 • دکتر عبدالحسین فریدون
 • دکتر عبدالامیر بک خوشنویس
 • محمد حسن کیهانی
 • بهار دهقان فیروزآبادی
 • حمیدرضا ایپک چی

 

مراجع

 1. پایگاه اینترنتی نشریه مکانیک سازه ها و شاره ها