X
GO

آموزش و پژوهش

این گروه شامل موارد مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه علوم و فناوری های جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) از جمله سامانه مدیریت یادگیری، دوره های آنلاین، همایش های مجازی، مستندات دیجیتال و آزمون های الکترونیک می باشد.

گروه آموزش و پژوهش پایگاه ولدیکا شامل بخش های ذیل است: