X
GO

کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب - ICNDT

معرفی

کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (International Committee for Non-Destructive Testing - ICNDT) سازمانی غیرانتفاعی است که خود را وقف توسعه علمی و عملی آزمون های غیرمخرب در سطح بین المللی با همکاری انجمن های ملی و گروه های قاره ای فعال در زمینه آزمون های غیرمخرب نموده است. این کمیته از منظر حقوقی تحت عنوان انجمن به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در شهر وین از کشور اتریش است.

•    اساسنامه کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT)

 

نماد تجاری (Logo) کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT)

 

تاریخچه

کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) در سال 1955 توسط گروهی از کشورهای اروپایی، امریکا، ژاپن، چین، هند و اتحاد جماهیر شوروی  با هدف گردهم آوردن دانشمندان و فن آوران از تمامی جهان به منظور تبادل تجربیات و توسعه کاربردهای آزمون های غیرمخرب که آن زمان در مراحل ابتدایی قرار داشت، راه اندازی شد.

این انجمن توانست افق های علکردی خود را به زمینه های ذیل گسترش دهد:

•    انتفاع جوامع دخیل و عموم مردم از طریق تمرکز بر روی بهبود آزمون های غیرمخرب (NDT)
•    تشویق همکاری های بین المللی در تمامی زمینه های مرتبط با آزمون های غیرمخرب (NDT)
•    تشویق، راه اندازی، رشد، توسعه و همکاری انجمن های ملی و منطقه ای
•    تعیین محل و ساختار کنفرانس جهانی آزمون های غیرمخرب به یک یا گروهی از انجمن های مرتبط و مناسب با فاصله زمانی 4 ساله
•    تاسیس گروه های قاره ای از انجمن های غیرمخرب به منظور پیاده سازی سیاست های کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT)
•    تدوین استانداردهای بین المللی در خصوص آزمون های غیرمخرب با همکاری سازمان ها و مراکز بین المللی استانداردسازی

 

کنفرانس جهانی آزمون های غیر مخرب (NDT)

کنفرانس جهانی آزمون های غیرمخرب (NDT) که توسط کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) با هدف توسعه اهداف این مجموعه بنا نهاده شد. اولین کنفرانس جهانی در سال 1955 در شهر بروکسل و به احترام گیوارت (Gevaert) برگزار شد که  تولید کننده فیلم های X-Ray و حامی مالی برگزاری جلسات بین المللی در شهر آنتورپ بود.

کنفرانس های جهانی بعدی در به میزبانی شهرهای شیکاگو در سال 1957، توکیو در سال 1960، لندن در سال 1963، مونترال در سال 1967، هانوور در سال 1970، ورشو در سال 1973، کن در سال 1976، ملبورن در سال 1979، مسکو در سال 1982، لاس وگاس در سال 1985، آمستردام در سال 1989، سن پائولو در سال 1992، دهلی نو در سال 1996، رم در سال 2000، مونترال در سال 2004 و چین در سال 2008 برگزار شد.

در کنار نیاز به ابداع و بهبود روش های آزمون غیرمخرب (NDT)، تقاضای قوانینی برای تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه کارکنان آزمون های غیرمخرب (NDT) در طول این سال ها افزایش یافت و به موضوع مذاکره بسیاری از جلسات کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) و سرفصلی مهم برای بحث در طول کنفرانش های جهانی تبدیل شد.

 

ساختار سازمانی

 

نمودار سازمانی کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT)

 

گروه های منطقه ای کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT)

ایفای نقش اصلی در همه گیر شدن دانش آزمون های غیرمخرب (NDT) و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز به منظور برپایی انجمن های آزمون غیرمخرب (NDT) جزئی از مسئولیت گروه های منطقه ای کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) است.

در حال حاضر چهار گروه منطقه ای به شرح ذیل فعال هستند:

•    فدراسیون آسیاپاسفیک آزمون های غیرمخرب (APFNDT)

 

نماد تجاری (Logo) فدراسیون آسیاپاسفیک آزمون های غیرمخرب (APFNDT)

 

•    فدراسیون کشورهای امریکایی آزمون های غیرمخرب (PANNDT)

 

نماد تجاری (Logo) فدراسیون کشورهای امریکایی آزمون های غیرمخرب (PANNDT)

 

•    فدراسیون کشورهای اروپایی آزمون های غیرمخرب (EFNDT)

 

نماد تجاری (Logo) فدراسیون کشورهای اروپایی آزمون های غیرمخرب (EFNDT)

 

•    فدراسیون کشورهای افریقایی آزمون های غیرمخرب (AFNDT)

 

نماد تجاری (Logo) فدراسیون کشورهای افریقایی آزمون های غیرمخرب (AFNDT)

 

هریک از آنها اساسنامه مخصوص به خود را داشته که شامل راهبرد و سیاستی همسو با کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) است. کنفرانس های منطقه ای به طور فزاینده ای در معرفی آزمون های غیرمخرب (NDT) اهمیت یافته اند.

 

همکاری ICNDT با IAEA

کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) با آزانس بین المللی انرژی هسته ای (International Atomic Energy Agency - IAEA) در معرفی استاندارد ISO9712، نظام تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه، رابطه ای مستحکم براساس همکاری های متقابل بنا نمودند. کارشناسان ICNDT در پروژه های IAEA برای تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه کارکنان آزمون های غیرمخرب براساس استاندارد ISO9712 مشارکت می کنند.

 

مستندات

•    راهنمای تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه کارکنان آزمون های غیرمخرب – 2016

•    راهنمای تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه کارکنان پایش وضعیت – 2016

•    راهنمای تحصیل و آموزش در آزمون های غیرمخرب – 2015

•    نمونه ای مجله کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب - 2016

 

 

مراجع

1. پایگاه کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT)