X
GO

انستیتو بین المللی جوشکاری - IIW

تاریخچه و ماموریت

در پی موفقیت فدراسیون اروپایی جوشکاری (EWF) در ساماندهی صنعت جوش در محدوده اتحادیه اروپا، رویکرد جهانی به سوی تاسیس سازمانی بین المللی جهت مقابله با چالش های موجود در صنعت جهانی جوش و هماهنگ نمودن فعالیت های مختلف در این عرصه سوق پیدا نمود که در نهایت به تاسیس انستیتو بین المللی جوشکاری (International Institute of Welding - IIW) در سال 1948 توسط سیزده کشور اتریش، اسپانیا، افریقای جنوبی، انگلستان، ایالات متحده امریکا، ایتالیا، بلژیک، دانمارک، سوئد، سوئیس، فرانسه، نروژ و هلند در شهر پاریس انجامید و ماموریت آن چنین تعریف شد :

« موسسه ای جهانی فعال در عرصه علمی و عملی تکنولوژی اتصال، جهت فراهم آوردن امکان ایجاد ارتباط و تبادل دانش »

 

نماد تجاری (Logo) انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW)

 

فعالیت ها

انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) سازمانی غیرانتفاعی است که در آن متخصصان مختلف از صنایع، موسسات کوچک و بزرگ جهانی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با تکنولوژی های ایجاد اتصال در قالب بیش از 25 تیم کاری برای جمع آوری اطلاعات، ایجاد هماهنگی در تحقیقات و منتشر نمودن نتایج مطالعات و بررسی های صورت گرفته در زمینه های مرتبط با جوشکاری از جمله مواد، طراحی، بازرسی، ایمنی و سلامت، آموزش، تایید صلاحیت، اصطلاحات فنی و سایر موارد فعالیت می نمایند.

انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) مقالات بسیاری را به طور سالانه ارائه می نماید که برخی از آنها در مجله انستیتو با عنوان « جوشکاری در جهان - Welding in the World » به چاپ می رسند.

از دیگر فعالیت های متخصصان انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) در طول سه دهه گذشته، فراهم آوردن مبانی فنی لازم برای تدوین و بازنگری استاندارد های جوشکاری است که توسط موسسه بین المللی استانداردسازی (ISO) منتشر می شود. این انستیتو از سال 1989 به عنوان مرکز بین المللی استانداردسازی (International Standardization Body) برای تهیه متن نهایی استانداردهای مرتبط با جوشکاری از طرف موسسه ISO معرفی شده است.

 

ساختار سازمانی

سیاست های انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) با تصویب مجمع عمومی، متشکل از نمایندگان تمامی کشورهای عضو، تعیین می شود. این مجمع همچنین رئیس و اعضای هیات مدیره انستیتو را انتخاب می نماید.

امور روزانه انستیتو توسط دبیرخانه ای (Secretariat) دائمی که تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی فعالیت می نماید، اداره می شود. این دبیرخانه همچنین وظیفه برقراری و حفظ ارتباط انستیتو با سایر سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی استانداردسازی (International Organization for Standardization - ISO)، سازمان ملل متحد (United Nations - UN)، اتحادیه انجمن های بین المللی ( Union of International Associations - UIA) را برعهده دارد.

فعالیت های انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) از طریق کمیته های فنی و گروه های کاری، توسط متخصصان سازمان های عضو، صنایع و دیگر موسسات فنی و علمی صورت می پذیرد. شکل ذیل ساختار انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) را به طور خلاصه نمایش می دهد.

 

ساختار انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW)

 

عضویت

همان طوری که در ساختار تشکیلاتی این سازمان نیز قابل رویت است، انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) دارای دو نوع عضویت به شرح ذیل می باشد که تنها برای نهادهای قانونی کشورها مانند موسسات و یا انجمن ها قابل دستیابی است :

•    عضویت اصلی (Full Member)
•    عضویت وابسته (Associate Member)

نهادهایی می توانند به عضویت اصلی این سازمان درآیند که از لحاظ فنی ارتباطی کامل یا اصلی با جنبه های علمی و عملی انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) داشته باشند. همچنین عضویت وابسته به نهادهایی اعطاء می گردد که با برخی از جنبه های علمی و یا عملی موضوع فنی این سازمان مرتبط باشند.

براساس اطلاعات ارائه شده توسط انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW)، این سازمان در پایان سال 2011 دارای 55 عضو بوده است.

 

ساختار نظام هماهنگ جهانی برای آموزش و تایید صلاحیت

بیش از دو دهه قبل تشخیص داده شده بود که به نفع صنعت خواهد بود اگر کارکنان جوشکاری تحت نظام هماهنگی آموزش دیده و تایید صلاحیت شوند، به طوری که بتوانند در هر نقطه از جهان فعالیت نمایند. نظام هماهنگ آموزش و تایید صلاحیت کارکنان جوشکاری، ابتدا توسط فدراسیون جوش اروپا تدوین و برای محدوده فعالیت آن پیاده سازی شد. پس از شکل گیری انستیتو بین المللی جوش، استفاده از این نظام در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت که پس از اخذ و انجام برخی اصلاحات موردنظر توسط کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، برای پیاده سازی ارائه شد. اعضای انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) از سال 2000 شروع به پیاده سازی این نظام در کشور خود نمودند و تا سال 2007 توسط 37 کشور مورد استفاده قرار گرفت.

انجمن بین المللی جوش دارای بخشی با نام هیات بین المللی ارائه مجوز (International Authorization Board - IAB) است که وظیفه آن ممیزی و صدور مجوز اخذ آزمون و تایید صلاحیت مراکز ملی مجاز (Authorized National Body - ANB) می باشد. این مراکز به نمایندگی از انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) وظیفه اخذ آزمون و تایید صلاحیت فراگیران جوشکاری و بازرسی را در هر کشور بر عهده دارد.

مراکز ملی مجاز در هر کشور بسته به بازار موجود و براساس دستورالعمل های انستیتو بین المللی جوش اقدام به ممیزی موسسات متقاضی برگزاری دوره های آموزشی می نمایند. این موسسات که با عنوان مراکز آموزشی تایید شده (Authorized National Body - ATB) شناخته می شوند، پس از تایید، اجازه برگزاری یک یا تعدادی از دوره های آموزشی تخصصی بین المللی براساس آیین نامه های انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) و تحت نظارت مستمر مرکز ملی مجاز (ANB) را دارا می باشند.

مطابق اطلاعات منتشر شده توسط انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW)، این سازمان در پایان سال 2008 دارای 39 مرکز ملی مجاز (ANB) بوده است.

 

مراجع

1. پایگاه انستیتو بین المللی جوشکاری - IIW

2. پایگاه فدراسیون اروپایی جوشکاری - EWF

3. پایگاه دانش نامه آزاد - Wikipedia