X
GO

سازمان های ملی (ایرانی)

در کشور ایران سازمان های علمی و صنفی مختلفی در زمینه جوشکاری و آزمون های غیرمخرب فعال هستند که در این قسمت برخی از این سازمان ها معرفی شده اند.

توضیح : اطلاعات مندرج در این قسمت از پایگاه اینترنتی سازمان های مربوطه استخراج شده که ممکن است به روز نباشد. پایگاه ولدیکا (Weldica) به این وسیله آمادگی خود را جهت انتشار مستمر اطلاعات کلی سازمان های فعال در این عرصه و تغییرات آتی آنها اعلام می دارد.