X
GO

انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران - IRSNT

تاریخچه

انجمن صنفی شرکت های آزمایش های غیرمخرب ایران به همت جمعی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر در سال ۱۳۷۹ تاسیس و اساسنامه آن تهیه و تدوین شد. در فراخوان هیات موسس برای تشکیل مجمع عمومی، نمایندگان شرکت های مجری آزمون های غیرمخرب در تاریخ 23/03/1380 در سالن دکتر حسابی سازمان انرژی اتمی گردهم آمدند و اساسنامه انجمن به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و اولین هیات مدیره آن انتخاب شد. انجمن سپس تحت شماره 219 مورخ 19/04/1380 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید و به طور رسمی کارخود را آغاز نمود.

 

نماد تجاری (Logo) انجمن صنفی شرکت های آزمایش های غیرمخرب ایران (IRSNT)

 

هیات مدیره دوم انجمن در تاریخ 14/05/1383 و هیات مدیره سوم در تاریخ 29/03/1386 انتخاب شدند. در طول فعالیت انجمن ملاحظه شد که پاره ای تغییرات جزئی در برخی مواد اساسنامه می تواند به پیشرفت امور کمک کند. از این رو، جلسه مجمع عمومی مورخ 29/03/1386 همزمان به صورت عادی و فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره و تغییر اساسنامه تشکیل شد. براساس پیشنهاد تعدادی از اعضای حاضر در جلسه مجمع، عنوان انجمن به ”انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران (Iranian Society of Technical Inspection and NDT Companies - IRSNT)” تغییر کرد و تغییراتی نیز در متن اساسنامه اعمال شد. وظایف و اختیارات، حق عضویت، نوع عضویت و تشکیل هیات داوری مواردی است که در آنها تغییرات لازم اعمال شده است.

 

ساختار سازمانی

 

ساختار سازمانی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران (IRSNT)

 

کمیته های تخصصی

انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران (IRSNT) دارای تعدادی کمیته تخصصی به شرح ذیل است :

•    کمیته تأیید صلاحیت
•    کمیته آموزش
•    کمیته ساختمان
•    کمیته انتشارات
•    کمیته حفاظت در برابر اشعه

 

حقوق و وظایف

حقوق و وظایف اساسی انجمن در خصوص جامعه و اعضای آن به شرح ذیل است :

•    ایجاد همبستگی و ارتباط میان شرکت های عضو جهت ارتقای علم و فن آوری بازرسی فنی آزمایش های غیرمخرب
•    کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
•    ارائه و بررسی کیفی و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی - صنعتی در مورد بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب برای شرکت های عضو
•    همکاری مستمر با سازمان انرژی اتمی و موسسات ملی و بین المللی
•    ایجاد نظام طبقه بندی شرکت های عضو و تهیه فهرست بهای سالانه واحد خدمات
•    جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها
•    برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیت ها
•    حفظ حقوق قانونی و روابط اعضاء انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی کشور در جهت حل اختلاف بین طرفین
•    ملزم نمودن تمامی اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تدوین شده و قواعد صحیح و تعهدات خود در مورد پیمان ها و قراردادهای منعقده در داخل و خارج از کشور
•    کوشش در ارتقای ظرفیت، انتقال و نوآوری فن آوری
•    همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و اشخاص ذیعلاقه در پیشبرد تخصص های موضوع فعالیت اعضاء در کشور
•    انتشار مقالات، نشریات در زمینه صنعت و مدیریت در چهارچوب قوانین و مقررات با کسب مجوز از مسئولین ذیربط
•    همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی ( اعتبار، مصرف، مسکن) و صندوق تعاون به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر
•    قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها
•    عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها، انجمن ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور
•    دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های داوطلبانه اعضاء
•    حضور در مراجع و مجامع قانونی و تصمیم گیرنده به عنوان نماینده اعضاء
•    کوشش در تشکیل باشگاه های فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضاء از امکانات آن
•    خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
•    انعقاد پیمان های دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی
•    پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مرتبط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی

 

مراجع

1. پایگاه انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران - IRSNT