X
GO

انجمن مهندسان مکانیک ایران - ISME

معرفی

انجمن مهندسان مکانيک ايران (Iranian Society of Mechanical Engineers - ISME) در سال 1367 به همت گروهي از استادان و مهندسان علاقمند به منظور گسترش و اعتلاي علوم و فنون مهندسي مکانيک و پاسخگويي به ضروري‌ترين نيازهاي اقتصادي و صنعتي کشور و ارتقاء علوم و دانش تشکيل گرديد و پس از تدوين اساسنامه و اخذ مجوز فعاليت از وزارت کشور در تاريخ 6/5/1370 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري تحت شماره 5955 به ثبت رسيد.

 

نماد تجاری (Logo) انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME)

 

فعالیت ها

انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) دارای فعالیت هایی به شرح ذیل است:

•    کنفرانس سالانه ملی و بین‌المللی مهندسی مکانیک در بهار هر سال
•    برگزاری کنفرانس های سالانه دانشجویی در پائیز هر سال
•    گردهمایی‌های انجمن (هر ماه در دبیرخانه انجمن) و انجام سخنرانی علمی و صنعتی در هر جلسه
•    سمینارها و همایش های تخصصی و عمومی ۱ تا ۳ روزه در دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی سراسر کشور
•    برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی با استفاده از مدرسین مجرب داخل و خارج از کشور
•    تشکیل کمیته‌های تخصصی
•    انتشار نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک به زبان فارسی و انگلیسی، دو شماره در سال (مورد تائید کمیسیون نشریات علمی کشور)
•    انتشار مجله (دو ماهانه) مهندسی مکانیک
•    انتشار کتاب‌های علمی در رشته مهندسی مکانیک
•    همکاری با انجمن مهندسان مکانیک آمریکا پیرو انعقاد موافقت نامه فی مابین دو انجمن
•    برگزاری روز مهندسی مکانیک در هرسال
•    برگزاری امتحان مهندسی آزموده (PE) برای مهندسان
•    برگزار جلسات مشترک اعضای حقوقی و اعضای هیئت مدیره انجمن
•    ایجاد شعبه‌های انجمن در مراکز استان‌ها
•    ثبت نام اعضا حقیقی و حقوقی
•    انتشار ماهانه خبرنامه انجمن
•    اهدای جوایز در رشته‌های بهترین مقاله پژوهشی، بهترین پایان نامه در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد و کارشناسی
•    انتخاب و معرفی استاد برجسته سال
•    انتخاب و معرفی مهندس برجسته سال

 

دستیاران جوان

دستیاران جوان انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) که به طور خلاصه « دستیاران جوان » نامیده می‌شوند، گروهی از مهندسان مکانیک با حداکثر 40 سال سن هستند که در سال های اخیر فارغ ‌التحصیل شده‌ و در دانشگاه و یا زمینه های مرتبط صنعتی به فعالیت اشتغال دارند. ایشان می‌بایست از اعضای حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی انجمن مهندسان مکانیک ایران باشند. اولین دوره دستیاران جوان از بین متقاضیان در تیرماه 1393 به مدت 2 سال انتخاب شده است.

 

کمیته های تخصصی

انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) دارای کمیته های تخصصی به شرح ذیل است:

•    مهندسی فضايی
•    انتقال حرارت و تهويه مطبوع
•    مهندسی صنايع كارخانه‌ای و نگهداری
•    مكانيك كاربردی
•    مهندسی صنايع فرآوری
•    توربين‌های گازی
•    مديريت مهندسی
•    مهندسی توليد
•    كنترل آلودگی هوا
•    جابجايی مواد
•    مهندسی طراحی
•    تكنولوژی و جامعه
•    موتورهای ديزلی و گازسوز
•    مهندسی روغنكاری
•    كنترل و سيستم‌های ديناميك
•    مهندسی سوخت
•    مهندسی نفت
•    مهندسی اقيانوس
•    مهندسی ايمني
•    مهندسی هسته‌اي
•    سيستم‌های پيشرفته انرژی
•    سيالات
•    مهندسی راه آهن
•    مخازن تحت فشار و خطوط لوله
•    مهندسی علوم زيستی
•    مهندسی نيرو
•    مهندسی فرآوری ضايعات جامد
•    مهندسی مواد
•    مهندسی صنايع نساجی
•    انرژی خورشيدی
•    مهندسی كامپيوتر
•    كنترل صدا و اكوستيكس
•    آسانسور و پله‌برقی

 

شاخه های دانشجویی

انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) در دانشکده های ذیل دارای شاخه دانشجویی است:

•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی اميركبير
•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران
•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی اصفهان
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه كردستان
•    شاخه دانشجويی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه زنجان
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب‌شير
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد
•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه تهران
•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه كاشان
•    دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد كاشان
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده فنی دانشگاه فردوسی مشهد
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده فني مهندسی دانشگاه سمنان
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده مهندسی دانشگاه مازندران
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده مهندسی دانشگاه گيلان
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
•    گروه مهندسی مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده مهندسی دانشگاه بوعلی سينا همدان
•    گروه مهندسی مكانيك دانشكده فنی دانشگاه شهيد باهنر كرمان
•    مركز آموزش علمی، كاربردی سازمان مديريت صنعتی كرمانشاه

 

شعبه ها

انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) در اجرای ماده 15 اساسنامه خود در صورت فعالیت داشتن و اقامت حداقل تعداد 40 نفر از اعضاء اصلی در حوزه جغرافیایی ذیربط و یا یكی از استان ها، بنا به درخواست و پیشنهاد آن حوزه و تصویب هیات مدیره نسبت به راه‌اندازی شعب براساس آئین‌نامه مربوطه به شرح اهم موارد ذیل، اقدام می‌نماید:

•    اعضاء شعبه عضو انجمن مهندسان مکانیک بوده و تابع اساسنامه و مقررات انجمن و متعهد به اجرای آن می‌باشند.
•    تاسیس شعبه منوط به اقامت و فعالیت حداقل ۴۰ عضو اصلی انجمن در حوزه جغرافیائی شعبه و تصویب هیئت مدیره انجمن می‌باشد.
•    کلیه ارکان شعبه تابع اساسنامه و مقررات انجمن بوده و تصمیمات آنها باید با سیاست و خط مشی‌های اعلام شده از طرف هیئت مدیره انجمن مطابقت داشته باشد.

انجمن مهندسان مکانیک ایران در حال حاضر دارای چهار شعبه در شهرهای مشهد، اهواز، یزد و بابل بوده و فعالیت آنها طبق اساسنامه و آئین نامه تاسیس شعب انجمن می‌باشد.

 

عضویت

افرادی که فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک باشند به عنوان اعضای اصلی، کسانی که فارغ التحصیل در یکی از رشته‌های مهندسی غیر از رشته مهندسی مکانیک باشند، به عنوان اعضای وابسته و دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های مهندسی مکانیک به عنوان اعضای دانشجویی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) پذیرفته می شوند. آن دسته از اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مهندسی مکانیک سر و کار دارند، در صورت تقاضا به عضویت انجمن پذیرفته خواهند شد.

انواع عضویت در انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) به شرح ذیل است:

اعضای موسس (دائمی)
موسسان انجمن يازده تن از استادان و مهندسان برجسته كشور می باشند كه عضويت‌شان در انجمن دائمی است.

 

اعضای اصلی (حقيقی)
مهندسان و متخصصان رشته مهندسی مکانيک يا رشته‌های مهندسی غير از مهندسی مکانيک (با داشتن هشت سال سابقه فعاليت در رشته‌های مهندسی مکانيک) می توانند عضو اصلی شوند.

 

اعضای اصلی ويژه
كساني كه دارای حداقل پنج سال سابقه عضويت در انجمن بوده و سوابق درخشانی در فعاليت های اجرايی، علمی، پژوهشی و آموزشی در زمينه مهندسی مکانيک داشته‌ اند با تصويب هيات مديره عضو ويژه خواهند شد.

 

اعضای حقوقی
موسسات و بنگاه‌هايی که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با مهندسی مکانيک سر و کار دارند و با تصويب هيات مديره به عضويت انجمن پذيرفته می شوند.

 

اعضای وابسته
مهندسان غيرمکانيک شاغل در يکی از بخش های مربوط به مهندسی مکانيک و تکنسين‌ها و استادکارانی که حداقل 5 سال پس از کسب درجه تکنسينی يا استادکاری در يکی از بخش های مربوط به مهندسی مکانيک فعاليت كرده باشند.

 

اعضای دانشجويی
دانشجويان رشته مهندسی مکانيک که در دوره کارشناسی مکانيک مشغول به تحصيل ‌میباشند و به عضويت دانشجویی انجمن پذيرفته می شوند.

 

اعضای افتخاری
شخصيت‌های ايرانی و خارجی که در زمينه مهندسی مکانيک فعاليت مستقيمی نداشته ولی از نظر علمی، فنی و يا اقتصادی کمک های ارزنده‌ای به پيشرفت علوم، فنون و صنايع نموده‌اند و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

 

مزایای عضویت در انجمن

•    تخفیف در ثبت نام کنفرانس سالانه بین الملی انجمن مهندسان مکانیک ایران تا 20 درصد
•    تخفیف در ثبت نام کنفرانس های بین المللی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME
•    تخفیف در ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت انجمن مهندسان مکانیک ایران تا 10 درصد
•    تخفیف در ثبت نام دوره های آموزشی مهندسی حرفه ای PE  تا 10 درصد
•    دریافت رایگان مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک
•    شرکت در گردهمایی های ماهانه انجمن مهندسان مکانیک ایران
•    صدور توصیه نامه علمی برای دانشجویان فعال عضو انجمن

 

نشریات

نشریه علمی پژوهشی
اين نشريه از سال 1376 پس از اخذ مجوز از اداره كل مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت فصلنامه به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر مي شود و مقالات پژوهشي استادان دانشگاه‌ها، دانشجويان تحصيلات تكميلي و پژوهشگران كشور پس از طرح در هيات تحريريه و تاييد سردبير نشريه چاپ مي شوند.

مجله علمی ترویجی
مجله مهندسي مكانيك از سال 1370 پس از اخذ مجوز از اداره كل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد به صورت دو ماهنامه منتشر می گردد.

محتوي مجله شامل عناوين زير است :

•    مقاله عمومي مهندسي مكانيك
•    آشنايي با افراد برجسته ايراني در مهندسي مكانيك
•    آشنايي با نرم‌افزارهاي نوين مهندسي مكانيك
•    معرفي پايگاه‌هاي اينترنتي مرتبط
•    تازه‌هاي فناوري
•    ابتكارات صنعتي
•    مباحث عمومي
•    معرفي كتاب
•    و ده ها مطالب خواندني ديگر ....

مجله مهندسي مكانيك همچنين با دريافت مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان مجله علمي ترويجي شناخته شده است.

خبرنامه الکترونیکی
در کنار دو نشریه فوق، انجمن دارای خبرنامه است که به آدرس پست الکترونیک اعضای انجمن ارسال می گردد. دو نمونه از این خبرنامه از طریق پیوندهای ذیل قابل دریافت می باشد:

خبرنامه شماره 7 - مهر ماه 1395
خبرنامه شماره 8 - آبان ماه 1395


مستندات

برخی از مستندات انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) از طریق پیوندهای ذیل قابل دریافت است:
•    اساسنامه انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME)
•    آیین نامه برگزاری همایش سالانه (بین المللی) مهندسان مکانیک ایران
•    آیین نامه تشکیل و اداره شعب انجمن
•    آیین نامه تشکیل و اداره شاخه های دانشجویی انجمن
•    آیین نامه تشکیل دستیاران جوان انجمن
•    دستورالعمل تهیه مقاله «آماده برای چاپ» جهت انتشار در نشریه پژوهشی انجمن (به زبان فارسی)
•    دستورالعمل تهیه مقاله «آماده برای چاپ» جهت انتشار در نشریه پژوهشی انجمن (به زبان انگلیسی)

 

مراجع

1. پایگاه اینترنتی انجمن مهندسان مکانیک ایران - ISME

2. پایگاه دانشنامه آزاد - Wikipedia