X
GO

انستیتو جوشکاری انگلستان - TWI

معرفی

انستیتو جوشکاری (The Welding Institute - TWI) در سال 1922 به عنوان موسسه ای تحقیقاتی و فن آورانه در زمینه جوشکاری تاسیس شد و مرکز اصلی آن در کمبریج شایر انگلستان قرار دارد. از ابتدای شکل گیری تا کنون، این انستیتو در تمامی حوزه های جوشکاری به صنایع گوناگون ارائه خدمت نموده است.

خدمات انستیتو جوشکاری (TWI) به طور کلی عبارتند از: مشاوره، توصیه فنی، تحقیقات سفارشی برای شرکت های صنعتی عضو و موسسات عمومی، آموزش، تایید صلاحیت و ارائه خدمات در زمینه آزمون های غیرمخرب (NDT)، جوشکاری و بازرسی در سطح جهانی.

انستیتو جوشکاری (TWI) در کنار انجمن تحقیقات جوشکاری بریتانیا (British Welding Research Association - BWRA) که بعدها و در سال 1946 پایه گذاری شد، اساس موسسه ای را که امروز وجود دارد، تشکیل داده اند. این مجموعه در حال حاضر بیش از 800 متخصص را در استخدام داشته و به کمک آنها به بیش از 700 شرکت صنعتی عضو در بیش از 80 کشور خدمات ارائه می دهد.

انستیتو جوشکاری (TWI) امروز دارای بیش از 6000 عضو حقیقی بوده و از جمله مهم ترین دست آوردهای آن ابداع فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Friction stir Welding - FSW) در سال 1991 می باشد.

 

نماد تجاری (Logo) انستیتو جوشکاری (TWI)

 

مرکز اصلی انستیتو جوشکاری انگلستان (TWI)

 

تاریخچه

در 26 ژانویه سال 1922، 20 مرد در رستورانی در شهر لندن حضور یافتند تا انجمنی را به منظور گرد هم آوردن جوشکاران اکسی استیلن و آنانی که به فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی علاقه مند بودند، پایه گذاری نمایند. این انجمن که «موسسه مهندسان جوشکاری (Institution of Welding Engineers)» نامیده شد، در سال 1923 تاسیس و با رشدی آرام در طول 10 سال پس از آن تعداد اعضایش به 600 نفر و درآمدش به 800 پوند در سال بالغ گردید.

در سال 1934 با ادغام این موسسه در شورای مشورتی جوشکاری بریتانیا (British Advisory Welding Council) سازمانی جدید با نام انستیتو جوشکاری (The Institute of Welding - TIW) به وجود آمد، اما چندی بعد و در سال 1946 موسسات حرفه ای از عمل نمودن به عنوان انجمن تحقیقاتی منع شدند و لذا در آن سال انجمن تحقیقات جوشکاری بریتانیا (British Welding Research Association - BWRA) تاسیس و از انستیتو جوشکاری (TIW) جدا شد.

تا آن زمان انستیتو جوشکاری (TIW) فاقد آزمایشگاهی متعلق به خود بود و از امکانات دانشگاه های انگلستان به منظور انجام تحقیقات استفاده می کرد، اما با شکل گیری انجمن تحقیقات جوشکاری بریتانیا (BRWA) و بهره مندی آن از کمک های دولتی، شرایط خرید امکاناتی (زمین و ساختمان) در کمبریج شایر به منظور راه اندازی کارگاه های جوشکاری و مکانی در لندن جهت راه اندازی آزمایشگاه مواد (metallurgical laboratory) فراهم شد.

هرچند وظایف انجمن تحقیقات جوشکاری بریتانیا (BRWA) و انستیتو جوشکاری (TIW) مکمل یکدیگر بودند اما به نظر می رسید که ادغام این دو مجموعه می تواند خدمات بهتری را در اختیار صنایع قرار دهد، لذا این دو مجموعه با موافقت وزارت فن آوری توانستند در سال 1968 ادغام شده و مجموعه ای جدید با نام انستیتو جوشکاری (The Welding Institute - TWI) را به وجود آورند.

در سال 1970 کمک های دولتی به انستیتو جوشکاری (TWI) قطع شد اما آن که دیگر به بلوغ رسیده بود، نه تنها توانست که آن را تحمل نماید بلکه با سرعت به رشد خود ادامه داد. در سال 2008 این انستیتو سه کارگاه و آزمایشگاه دیگر در موقعیت های مختلف انگلستان تاسیس نمود. در سال 2012 مرکز تحقیقات یکپارچگی ساختاری ملی (National Structural Integrity Research Centre - NSIRC) را به منظور انجام تحقیقات و فراهم آوردن امکان ارائه تحصیلات تکمیلی (postgraduate education) در این حوزه پایه گذاری نمود و در سال 2015 مرکز دیگری را در انگلستان و 12 شاخه بین المللی را راه اندازی نمود.

 

 

مراجع

1.    پایگاه انستیتو جوشکاری - TWI Ltd

2.    پایگاه آموزش و آزمون انستیتو جوشکاری - TWI Training and Examination

3.    پایگاه صدور گواهی نامه انستیتو جوشکاری - TWI Certification

4.    پایگاه مرکز ملی یکپارچگی ساختاری - TWI NSIRC

5.    پایگاه دانش نامه آزاد - Wikipedia