X
GO

انستیتو جوشکاری استرالیا - WTIA

معرفی

انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (Welding Technology Institute of Australia - WTIA) سازمانی غیرانتفاعی مبتنی بر عضویت (Membership-Based Organization) بوده که امکان دسترسی به دولت، صنعت، تحقیقات، آموزش، تایید صلاحیت و صدور گواهی را برای اعضای خود فراهم می آورد.

این موسسه نماینده صنعت جوشکاری استرالیا بوده و اعضای آن را اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنایع گوناگون آن کشور تشکیل می دهند. هدف اصلی این انستیتو حصول اطمنان از رقابت پذیری محلی و جهانی صنعت جوشکاری استرالیا در حال حاضر و آینده است. این موسسه همچنین نماینده کشور استرالیا در انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW) است.

•    اساسنامه انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WITA)

 

نماد تجاری (Logo) قدیمی انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA)

 

نماد تجاری (Logo) جدید انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA)

 

این موسسه ماموریت خود را چنین تعریف نموده است :

« حمایت از منافع اعضاء و مردم جامعه از طریق حصول اطمینان از یکپارچگی جوش های ایجاد شده و نیز معرفی فن آوری ها و نظام های کیفی است که با موفقیت تجربه شده اند. »

 

انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA) با گردهم آوردن اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت جوشکاری، سعی دارد تا امکانات ذیل را ارئه می نماید :

•    فراهم نمودن محیطی جهت تبادل ایده ها و به اشتراک گذاشتن منابع (Sharing of Resources) فراهم نماید.
•    صدایی واحد جهت معرفی منافع جامعه جوشکاری (Welding Community) و شکل دادن به بازار خدمات جوشکاری به وجود آورد.
•    میان صنعت و سازمان های تحقیقاتی به منظور حل مسائل فنی ارتباط برقرار نماید.
•    راهی جهت یادگیری و توسعه شغلی گشوده و نمونه هایی (Benchmark) از تجربیات موفق جهانی (World’s Best Practice) انتخاب و معرفی نماید..

 

راهبردها

انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA) روند جاری واگذاری پروژه های زیرساخت به شرکت های خارجی را تهدیدی بزرگ برای آینده صنعت جوشکاری استرالیا می داند. بدون پروژه های متکی بر جوشکاری (welding-reliant projects) جریان کارآموزان با استعداد، مهندسان و دانشمندان به این حرفه خشک شده و شرکت های سازنده مجری مجبور به خروج از بازار خواهند شد که در این صورت شرکت های فعال در زیرساخت راهبردی این کشور در صنایع برق، آب، معدن، نفت و گاز، جاده، ریل و دفاعی می بایست به تخصص های خارجی تکیه نمایند. لذا این موسسه خود را متعهد به انجام اقدامات مقتضی در این زمینه می داند.

این انستیتو به کمک جوشکاران عضویت رایگان اعطاء می نماید که این امر برای آنها فرصتی منحصر به فرد جهت پیوستن به شبکه ای از متخصصان و دسترسی به آموزش های حرفه ای را فراهم می آورد. آنها همچنین می توانند تا با استفاده از شبکه راهنمایی و استخدام انستیتو، شغل خود را رشد دهند. این همکاری دارای نقشی کلیدی جهت تربیت نسل بعدی از جوشکاران ماهر در استرالیا بوده و در راستای ایفای تعهدات انستیتو می باشد.

همچنین در زمینه سرمایه گذاری، درآمدهای انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA) که حاصل فعالیت های تجاری آن می باشد دوباره در جامعه جوشکاری و به نفع اعضاء سرمایه گذاری می شود.

 

 

خدمات

انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA) خدمات ذیل را ارائه می دهد :

•    برگزاری رویدادها و همایش ها
•    انتشارات فنی
•    پشتیبانی فنی و خدمات مشاوره ای
•    مدیریت پروژه
•    توسعه حرفه ای
•    تایید صلاحیت و صدور گواهی نامه

 

دفاتر ایالتی

دفاتر محلی انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA) در ایالت های مختلف این کشور وظایف ذیل را برعهده دارند :

•    آنها به عنوان بازوی محلی این انستیتو در خصوص چالش های ایالتی عمل می نمایند.
•    آنها صدای انستیتو در جامعه محلی شان هستند.
•    آنها به انستیتو جهت فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز یاری می رسانند.
•    آنها به عنوان مدافع انستیتو در ایالت مربوطه عمل می کنند.

 

انتشارات

انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA) در حال حاضر دارای یک فصل نامه و یک ماه نامه است که در ادامه معرفی شده اند :

مجله جوشکاری استرالیایی

یک از آنها « جوشکاری استرالیایی (Australian Welding) » بوده که فصل نامه رسمی انستیتو می باشد و مخاطب آن متخصصان جوشکاری، ساخت و تولید این کشور هستند. این مجله واسطه ای را جهت نشر اطلاعات و دیدگاه ها فنی در خصوص جدید ترین فرایندها، محصولات و خدمات فراهم می آورد. چهار نسخه اخیر این فصل نامه از طریق پیوندهای ذیل قابل دریافت می باشند :

•    فصل نامه جوشکاری استرالیایی، مارس 2016
•    فصل نامه جوشکاری استرالیایی، جون 2016
•    فصل نامه جوشکاری استرالیایی، سپتامبر 2016
•    فصل نامه جوشکاری استرالیایی، دسامبر 2016

 

مجله جوشکاری استرالیایی از انتشارات انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA)

 

مجله اتصال جوش

دیگر مجله انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA)، « اتصال جوش (Weld Connect) » بوده که ماه نامه ای الکترونیکی است. این مجله مخاطبان را در جریان آخرین خبرها و چشم اندازهای روز صنعت در زمینه های جوشکاری، ساخت و تولید قرار می دهد. سه نسخه اخیر این ماه نامه از طریق پیوندهای ذیل قابل دریافت می باشند :

•    ماه نامه اتصال جوش، دسامبر 2016
•    ماه نامه اتصال جوش، فوریه 2016
•    ماه نامه اتصال جوش، مارس 2016
•    ماه نامه اتصال جوش، آپریل 2016

 

مجله اتصال جوش از انتشارات انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا (WTIA)

 

مراجع

1. پایگاه انستیتو فناوری جوشکاری استرالیا - WTIA