X
GO

اساتید و مدرسان

این بخش به معرفی اساتید و مدرسان فعال در صنعت جوشکاری ایران اختصاص دارد. اشخاصی که سال ها به عنوان استاد دانشگاه و یا مدرس آزاد در موسسات آموزشی گوناگون به تعلیم و تربیت نسل های آتی متخصصان جوشکاری و بازرسی این مرز و بوم پرداخته اند و از این منظر دانش موجود در صنعت جوشکاری و بازرسی ایران به نوعی وام دار ایشان است.

 

فهرست اشخاص

برخی از اشخاص متخصص فعال در عرصه " آموزش و ترویج " علوم و فناوری های جوشکاری و بازرسی عبارتند از :

 • دکتر احمد علی آماده
 • دکتر مهدی احمدی
 • دکتر محمدرضا توکلی شوشتری
 • دکتر حامد ثابت
 • دکتر کامران دهقانی
 • دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
 • مهندس محمد حسین حلاج
 • دکتر ایوب حلوایی
 • دکتر حسین حیدری
 • دکتر محمود سرکاری خرمی
 • دکتر محمد ریاحی
 • دکتر علی طهایی
 • دکتر مهرداد عضو امینیان
 • دکتر علی فرزادی
 • دکتر مسعود فکوری
 • دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ
 • دکتر امیر حسین کوکبی
 • دکتر مسعود گودرزی
 • دکتر فرشید مالک قاینی
 • دکتر علی مزروعی
 • دکتر علی محمد هادیان
 • دکتر فرهنگ هنرور