X
GO

مواد پایه و مصرفی

این قسمت به معرفی شرکت های تامین کننده مواد پایه (Base Metals)، مواد مصرفی (Consumables) و مواد پرکننده (Filler Metals) مرتبط با روش های اتصال و بازرسی اختصاص دارد. شرکت هایی که مواد تولیدی آنها به نحوی در ساخت سازه های جوشی، ساختارهای لحیمی، مجموعه های چسبی، اتصالات پیچی و پرچی و بازرسی آنها به کار برده می شوند. به عنوان نمونه می توان به مواد پایه شامل انواع ورق و مقاطع فلزی، مواد مصرفی و پرکننده جوشکاری مانند الکترود، سیم جوش، پودر جوش و گاز محافظ و نیز انواع چسب ها مانند چسب های صنعتی، چسب های سیمانی، چسب های کاشی و غیره اشاره نمود.

 

فهرست شرکت ها

برخی از مهمترین شرکت های فعال در عرصه " مواد پایه و مصرفی " صنعت اتصال عبارتند از :

 • آذرجوش
 • آریا چسب
 • آریا نورین میکا
 • الکترود اعتماد
 • الکترود پارس
 • الکترود رضا
 • الکترود یزد
 • ایران توحید
 • بیژن سیم
 • تیک تاک
 • جوشیران
 • چسب آذر
 • چسب رازی
 • چسب ساروج
 • چسب سینا
 • رزین های صنعتی ایران
 • صنایع شیمیایی غفاری
 • صنايع مفتولی زنجان
 • صنعتی آما
 • کاوش جوش
 • کرکس کیمیا