X
GO

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

فهرست دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | سال 1400

فهرست دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | سال 1400 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های آموزش آنلاین علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش آنلاین بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از ابتدای اردیبهشت ماه 1400 آغاز و تا انتهای سال ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 640 | یکشنبه, 05 اردیبهشت,1400 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, مهمترین خبرها, دوره های آموزشی

فهرست دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | مهر ماه 1399

فهرست دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | مهر ماه 1399 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های آموزش آنلاین علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش آنلاین بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب مهر ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ پنجم مهر ماه 1399 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 426 | دوشنبه, 31 شهریور,1399 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, دوره های آموزشی

فهرست دوره های مجازی مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | مرداد ماه 1399

فهرست دوره های مجازی مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | مرداد ماه 1399 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های مجازی علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های مجازی بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب مرداد ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ پنجم مرداد ماه 1399 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 449 | ﺳﻪشنبه, 07 مرداد,1399 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, دوره های آموزشی

فهرست دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | تیر ماه 1399

فهرست دوره های آموزش آنلاین مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | تیر ماه 1399 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های آموزش آنلاین علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش آنلاین بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب تیر ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم تیر ماه 1399 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 523 | یکشنبه, 01 تیر,1399 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, دوره های آموزشی

فهرست دوره های آموزش الکترونیک مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | خرداد ماه 1399

فهرست دوره های آموزش الکترونیک مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | خرداد ماه 1399 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های آموزش مجازی علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش مجازی بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب خرداد ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم خرداد ماه 1399 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 446 | جمعه, 26 اردیبهشت,1399 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, دوره های آموزشی

فهرست دوره های آموزش الکترونیک مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | اردیبهشت ماه 1399

فهرست دوره های آموزش الکترونیک مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | اردیبهشت ماه 1399 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های آموزش الکترونیک علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش الکترونیک بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب اردیبهشت ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم اردیبهشت ماه 1399 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 476 | یکشنبه, 31 فروردین,1399 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, دوره های آموزشی

انتخاب آقای دکتر امیر حسین کوکبی به عنوان استاد برجسته مهندسی مواد به مناسبت روز مهندس

انتخاب آقای دکتر امیر حسین کوکبی به عنوان استاد برجسته مهندسی مواد به مناسبت روز مهندس Article Rating

از سوی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، آقای دکتر امیر حسین کوکبی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف به عنوان استاد برجسته مهندسی مواد در سال 1398 انتخاب شدند. از ایشان در مراسم نکوداشت شانزدهمین دوره روز مهندسی و تجلیل از چهره های برگزیده مهندسی کشور، تقدیر به عمل آمد.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 615 | پنجشنبه, 15 اسفند,1398 | رویدادهای مرتبط, تمامی اخبار

برگزاری چهارمین همایش ملی شب NDT ایران به آینده موکول شد

برگزاری چهارمین همایش ملی شب NDT ایران به آینده موکول شد Article Rating

با توجه به شرایط پیش آمده و بیانیه وزارت بهداشت جهت حفظ سلامت عمومی، چهارمین گردهم آیی شب ان دی تی ایران در تاریخ هفتم اسفند ماه برگزار نخواهد شد. زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 474 | جمعه, 09 اسفند,1398 | رویدادهای مرتبط, تمامی اخبار

فهرست دوره های آموزش مجازی مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | اسفند ماه 1398

فهرست دوره های آموزش مجازی مهندسی اتصال پایگاه ولدیکا | اسفند ماه 1398 Article Rating

به استحضار می رساند که دوره های آموزش مجازی علوم و فناوری های جوشکاری، لحیمکاری، چسبکاری و سایر روش های اتصال و نیز دوره های آموزش مجازی بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب اسفند ماه پایگاه ولدیکا از هم اکنون قابل دسترس جهت ثبت نام کاربران گرامی می باشد. این دوره ها از تاریخ یکم اسفند ماه 1398 آغاز و مطابق روال مرسوم این پایگاه تا تاریخ بیست و پنجم همان ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نام و ورود به دوره ها و دریافت مستندات مربوطه در هر زمانی از این فاصله امکان پذیر می باشد. همچنین بعضی از این دوره ها دارای پژوهش پایانی هستند که با هدف تکمیل فرایند یادگیری فراگیران محترم طراحی و تدوین شده اند.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 560 | جمعه, 02 اسفند,1398 | پایگاه ولدیکا, تمامی اخبار, دوره های آموزشی

چهارمین همایش ملی شب NDT ایران برگزار می شود

چهارمین همایش ملی شب NDT ایران برگزار می شود Article Rating

انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران به عنوان بالاترین مرجع علمی و تخصصی در حوزه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب در کشور با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی فنی و برخی نهادهای حاکمیتی، چهارمین گردهمایی ملی شب ان‌دی‌تی ایران را به همراه نمایشگاه جانبی تخصصی در روز چهارشنبه مورخ 7 اسفندماه در سالن همایش‌های صندوق نوآوری ریاست جمهوری برگزار می‌نماید.

نویسنده : ولدیکا | Weldica | تعداد بازدید : 550 | پنجشنبه, 24 بهمن,1398 | رویدادهای مرتبط, تمامی اخبار

صفحه 1 از 40ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها